11.Uratujmy życie Romkowi – moyamoya, Czyszki [rejon mościski], lwowskie

Romek Kaławaj ma 2,6 roku; pochodzi z Czyszek k.Mościsk. Urodził się zdrowy. Po pewnym czasie wykryto u dziecka bardzo rzadką chorobę – zespół moyamoya, powodujący niedrożność dużych tętnic wewnątrzczaszkowych, co prowadzi do niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego. Choroba, spowodowała u dziecka dwukrotnie udar mózgu i krwotok. W ostatnich dniach, chłopiec stracił wzrok. Jedyna szansa dla Romka, to operacja w Bostonie. Jej koszt – 100 tys. dolarów.

Pomoc dla Romka, prosimy kierować na konto fundacji z dopiskiem – ,,Romek Kaławaj”

10.Pomoc dla Agnieszki, Mościska [lwowskie]-zbiórka zakończona

Agnieszka Basza ma 18 lat. Pochodzi z Mościsk, z wielodzietnej rodziny. Mama jest pielęgniarką, ojciec – bezrobotny. Agnieszka studiuje na I roku pielęgniarstwa w PWSZ w Sanoku. Nie jest w stanie samodzielnie pokryć kosztów opłat, związanych z utrzymaniem w Polsce. Nie otrzymuje stypendium.

Jeśli ktoś chciałby pomóc Agnieszce w kontynuowaniu nauki, prosimy o wpłaty na  konto fundacji  z dopiskiem – ,,Agnieszka Basza”

9.Pomoc dla pani Zofii i jej syna Jerzego, Lwów – pomoc stała

Panią Zofię i Jurka- syna pani Zofii, poznaliśmy w lutym 2013 roku. Pani Zofia ma 87 lat; sama opiekuje się bardzo chorym synem (wylewy, wymienione żyły, sparaliżowana lewa strona). Jerzy porusza się z wielką trudnością i tylko po domu. Chorego czeka kolejna, kosztowna operacja naczyniowa – sztuczne żyły skróciły się. Pani Zofia również potrzebuje leki – jest po operacji onkologicznej, ma wiele innych schorzeń. Przed chorobą Jurek był przewodnikiem wycieczek po Lwowie i okolicach. Doskonale zna historię Kresów – tę prawdziwą. Rdzenni Polacy, patrioci, doskonale mówiący po polsku.

Jeśli ktoś chciałby pomóc pani Zofii i jej synowi, prosimy o wpłaty na konto fundacji z dopiskiem – ,,Pani Zofia”

14 listopadna subkoncie jest 400zł / 26 listopad  – środki w całości przekazane do Lwowa / 12 styczeńna subkoncie jest 1000zł/  20 styczeńśrodki w całości przekazane do Lwowa / Jurkowi potrzebna jest codzienna rehabilitacja, także leki oraz pampersy…  19 lutyna subkoncie jest 500zł/ 29 kwiecień – na subkoncie jest 510zł; środki w całości przekazujemy do Lwowa 30 maj 2018 na subkoncie jest 100 zł 13 czerwiec środki przekazane do Lwowa