92. Pomóżmy Władzi, Szepetowka [chmielnickie] – onkologia – zbiórka zakończona

U 17 -letniej Władzi Potrywajło z Szepetówki [studentki I-go roku weterynarii w Żytomierzu] w styczniu tego roku zdiagnozowano nowotwór węzłów chłonnych.  Z dnia na dzień życie Władzi zmieniło się radykalnie.  Dziewczynka rozpoczęła leczenie w szpitalu w Chmielnickim, obecnie przebywa na drugim kursie chemii – jej koszt to 15 tys UAH – ok. 2,5 tys zł plus koszty związane z pobytem w szpitalu. Władzi potrzebne są również leki, m.in. encortony. Rodzice nie są w stanie samodzielnie zdobyć środków potrzebnych na leczenie córki. Jeśli ktoś chciałby pomóc tej młodziutkiej Polce z Wołynia, prosimy o wpłaty na konto fundacji, z dopiskiem – ,,Władzia,,

27 maj – na subkoncie jest 300zł; dziś kupiliśmy 4 opakowania  bardzo potrzebnego leku Prednisonum – cena 111zł; lek oraz środki finansowe  po niedzieli przekażemy do Chmielnickiego

31 maj – całkowita kwota jaka wpłynęła na subkonto – 340zł; cena leków – 111zł, stan subkonta – 229zł

1 czerwiec – na subkoncie jest 311zł; czekamy na możliwość przekazania środków na Ukrainę

3 czerwiec – środki z subkonta oraz leki przekazaliśmy do Lwowa, skąd zostaną wysłane do Szepetówki; Władzia wczoraj wróciła ze szpitala w Chmielnickim, przed nią kolejny kurs chemii – początek 13-go czerwca; rodzice dziękują Wszystkim za wsparcie i życzliwość

15 czerwiec – od 24-go maja do dziś na subkonto wpłynęło w sumie 613zł/ z tego  -300 zł przekazaliśmy do Lwowa – 128zł leki + koszty wysyłki/ na subkoncie jest 185zł

18 czerwiec –na subkoncie jest 385zł; 21 czerwca Władzia kończy szósty kurs chemii, 7-go lipca zaczyna siódmy kurs; czuje się dobrze, Wszystkim serdecznie dziękuje za pomoc i wsparcie)

6 lipiec – całkowita kwota, jaka wpłynęła na subkonto – 913 zł/ dwukrotnie przekazaliśmy leki Encortony – 223,6zł; dwukrotnie przekazaliśmy do Szepetówki po 300zł/  8 sierpień na subkoncie jest 420zł / Władzia jest po chemioterapii, a przed radioterapią, jest na razie bardzo słaba, niezbyt dobre wyniki, głównie hemoglobina/ 12-go sierpnia przekazujemy do Szepetówki środki z subkonta, a także naturalne preparaty, mające wzmocnić organizm Władzi…

10 październik – na subkoncie jest 75zł 23 grudzień – na subkoncie jest 325zł  /Władzia przechodzi kolejny kurs radioterapii/

3 styczeń – środki z subkonta przekazane w całości do Szepetówki/ stan zdrowia Władzi poprawia się, niżej aktualne zdjęcie Władzi)

wladka

91. Pomóżmy Ani, Drohobycz [lwowskie] – ginekologia – zbiórka zakończona

25-letnia Ania Baszak mieszka w Drohobyczu. Jest absolwentką Sobotniej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi. Ukończyła psychologię. Wiele czasu poświęca wolontariatowi, angażując się w akcje Bonifratrów, czy też wspierając młodzież, znajdującą się w trudnych sytuacjach życiowych.  Pracuje jako psycholog – miesięczne wynagrodzenie ok. 280zł.  Ania od dawna leczy się ginekologicznie. Ostatnio przeszła we Lwowie serię badań – konieczne jest leczenie mające na celu wzmocnienie osłabionego immunitetu; po nim zabieg – kriochirurgia, po czym znów wzmacnianie odporności. Wszystko to związane jest także z urodzeniem dziecka w przyszłości,  o które Ania wraz z mężem starają się od dwóch lat.  Koszt całkowitego leczenia przewidziany jest na 5100 hrywni czyli ok. 800zł. Jeśli ktoś chciałby pomóc Ani, prosimy o wpłaty na konto fundacji, z dopiskiem – ..Ania Baszak”

3 sierpień – na subkoncie jest 390zł / środki przekazujemy do Drohobycza

28 wrzesień  – na subkoncie jest 100zł / 29 wrzesień – środki zostały przekazane do Drohobycza

Ania jest szczęśliwą mamą Roberta )