92. Pomóżmy Władzi, Szepetowka [chmielnickie] – onkologia – zbiórka zakończona

U 17 -letniej Władzi Potrywajło z Szepetówki [studentki I-go roku weterynarii w Żytomierzu] w styczniu tego roku zdiagnozowano nowotwór węzłów chłonnych.  Z dnia na dzień życie Władzi zmieniło się radykalnie.  Dziewczynka rozpoczęła leczenie w szpitalu w Chmielnickim, obecnie przebywa na drugim kursie chemii – jej koszt to 15 tys UAH – ok. 2,5 tys zł plus koszty związane z pobytem w szpitalu. Władzi potrzebne są również leki, m.in. encortony. Rodzice nie są w stanie samodzielnie zdobyć środków potrzebnych na leczenie córki. Jeśli ktoś chciałby pomóc tej młodziutkiej Polce z Wołynia, prosimy o wpłaty na konto fundacji, z dopiskiem – ,,Władzia,,

27 maj – na subkoncie jest 300zł; dziś kupiliśmy 4 opakowania  bardzo potrzebnego leku Prednisonum – cena 111zł; lek oraz środki finansowe  po niedzieli przekażemy do Chmielnickiego

31 maj – całkowita kwota jaka wpłynęła na subkonto – 340zł; cena leków – 111zł, stan subkonta – 229zł

1 czerwiec – na subkoncie jest 311zł; czekamy na możliwość przekazania środków na Ukrainę

3 czerwiec – środki z subkonta oraz leki przekazaliśmy do Lwowa, skąd zostaną wysłane do Szepetówki; Władzia wczoraj wróciła ze szpitala w Chmielnickim, przed nią kolejny kurs chemii – początek 13-go czerwca; rodzice dziękują Wszystkim za wsparcie i życzliwość

15 czerwiec – od 24-go maja do dziś na subkonto wpłynęło w sumie 613zł/ z tego  -300 zł przekazaliśmy do Lwowa – 128zł leki + koszty wysyłki/ na subkoncie jest 185zł

18 czerwiec –na subkoncie jest 385zł; 21 czerwca Władzia kończy szósty kurs chemii, 7-go lipca zaczyna siódmy kurs; czuje się dobrze, Wszystkim serdecznie dziękuje za pomoc i wsparcie)

6 lipiec – całkowita kwota, jaka wpłynęła na subkonto – 913 zł/ dwukrotnie przekazaliśmy leki Encortony – 223,6zł; dwukrotnie przekazaliśmy do Szepetówki po 300zł/  8 sierpień na subkoncie jest 420zł / Władzia jest po chemioterapii, a przed radioterapią, jest na razie bardzo słaba, niezbyt dobre wyniki, głównie hemoglobina/ 12-go sierpnia przekazujemy do Szepetówki środki z subkonta, a także naturalne preparaty, mające wzmocnić organizm Władzi…

10 październik – na subkoncie jest 75zł 23 grudzień – na subkoncie jest 325zł  /Władzia przechodzi kolejny kurs radioterapii/

3 styczeń – środki z subkonta przekazane w całości do Szepetówki/ stan zdrowia Władzi poprawia się, niżej aktualne zdjęcie Władzi)

wladka

Jeden komentarz do “92. Pomóżmy Władzi, Szepetowka [chmielnickie] – onkologia – zbiórka zakończona”

  1. Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Pelikan, Ofiarodawcy, który pragnie pozostać anonimowy, Panu Michałowi Paćkowskiemu, Panu Kajetanowi Baranowiczowi, Panu Markowi Nieznańskiemu, Panu Krystianowi, Pani Katarzynie Lezner, Panu Leonowi Birnowi, Panu Danielowi Szmalenbergowi, Pani Aleksandrze Skalskiej, Panu Przemysławowi Stawickiemu, Państwu Małgorzacie i Robertowi Górecckim, Panu Danielowi Szmalenbergowi oraz Panu Maciejowi Supińskiemu – za pomoc materialną, przekazaną na rzecz Władzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *